Hotline: 0911 660 660
gio-hang 0
gio-hang-trong

Chưa có sản phẩm

SENSING 'S

SENSING 'S VIDEOS

Theo tuần và theo tháng

ĐẠI LÝ

ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN

Chứng chỉ phân phối

GIAO HÀNG

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Nhanh chóng, dễ dàng

TIN TỨC 24H 2

TIN TỨC 24H

Khui hộp, đánh giá, tin mới...

NÚT NHẤN NHẤT THỜI MIBBO AL-2T1Y222 (ĐÈN MÀU VÀNG, 3NC)

NÚT NHẤN NHẤT THỜI MIBBO AL-2T1Y222 (ĐÈN MÀU VÀNG, 3NC), NÚT NHẤN NHẤT THỜI CÓ ĐÈN, NÚT NHẤN ĐẦU BẰNG, ĐÈN BÁO MÀU XANH, NÚT NHẤN TỦ ĐIỆN MÀU ĐỎ, NÚT NHẤN TỦ ĐIỆN MÀU XANH, NÚT NHẤN TỦ ĐIỆN MÀU VÀNG, NÚT NHẤN TỰ NHẢ.

Liên hệ

Tải Catalogue

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

NÚT NHẤN NHẤT THỜI MIBBO AL-2T1Y222 (ĐÈN MÀU VÀNG, 3NC),NÚT NHẤN NHẤT THỜI CÓ ĐÈN, NÚT NHẤN ĐẦU BẰNG, ĐÈN BÁO MÀU XANH, NÚT NHẤN TỦ ĐIỆN MÀU ĐỎ, NÚT NHẤN TỦ ĐIỆN MÀU XANH, NÚT NHẤN TỦ ĐIỆN MÀU VÀNG, NÚT NHẤN TỰ NHẢ.

Nút nhấn nhất thời tự nhả/ Flush button Momentary MIBBO AL-2T1Y100 (ĐÈN MÀU VÀNG 1NO)

Nút nhấn nhất thời tự nhả/ Flush button Momentary MIBBO AL-2T1Y002 (ĐÈN MÀU VÀNG, 1NC)

Nút nhấn nhất thời tự nhả/ Flush button Momentary MIBBO AL-2T1Y101 (ĐÈN MÀU VÀNG, 2NO)

Nút nhấn nhất thời tự nhả/ Flush button Momentary MIBBO AL-2T1Y202 (ĐÈN MÀU VÀNG, 2NC)

Nút nhấn nhất thời tự nhả/ Flush button Momentary MIBBO AL-2T1Y102 (ĐÈN MÀU VÀNG, 1NO 1NC)

Nút nhấn nhất thời tự nhả/ Flush button Momentary MIBBO AL-2T1Y102 (ĐÈN MÀU VÀNG, 1NO 1NC)

Nút nhấn nhất thời tự nhả/ Flush button Momentary MIBBO AL-2T1Y111 (ĐÈN MÀU VÀNG, 3NO)

Nút nhấn nhất thời tự nhả/ Flush button Momentary MIBBO AL-2T1Y222 (ĐÈN MÀU VÀNG, 3NC)

Nút nhấn nhất thời tự nhả/ Flush button Momentary MIBBO AL-2T1Y121 (ĐÈN MÀU VÀNG, 2NO 1NC)

Nút nhấn nhất thời tự nhả/ Flush button Momentary MIBBO AL-2T1Y122 (ĐÈN MÀU VÀNG, 1NO 2NC)

NÚT NHẤN NHẤT THỜI FLUSH MIBBO AL-2T1Y222 (ĐÈN BÁO VÀNG)

• 3 công tắc có sẵn
• Size lắp đặt 25mm
• Lắp ráp dễ dàng 

• Điện áp cách điện 600V
• Dòng định mức nhiệt: 10A

Tiêu chuẩn 

Front panel:IP65(IEC 60529)
Terminal:IP20(IEC 60529)


DT4
DT5
DT2
DT3
DT1
DT6
DT7
DT8
DT9